Classified by application

Screening Libraries

Building Blocks and Intermediates

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Natural Products

Isotope Compounds

Peptides

CS-7510
Moniliformin sodium salt
 • Cat. No.: 

  CS-7510
 • CAS No.: 

  71376-34-6
CS-6296
3-(Methylthio)propionic acid
 • Cat. No.: 

  CS-6296
 • CAS No.: 

  646-01-5
CS-1935
Flucytosine
 • Cat. No.: 

  CS-1935
 • CAS No.: 

  2022-85-7
CS-1058
AN-2690
 • Cat. No.: 

  CS-1058
 • CAS No.: 

  174671-46-6
CS-4810
Dehydroacetic acid
 • Cat. No.: 

  CS-4810
 • CAS No.: 

  520-45-6
CS-4448
Cloxiquine
 • Cat. No.: 

  CS-4448
 • CAS No.: 

  130-16-5
CS-4383
10-Undecenoic acid
 • Cat. No.: 

  CS-4383
 • CAS No.: 

  112-38-9
CS-7133
L-4-Oxalysine hydrochloride
 • Cat. No.: 

  CS-7133
 • CAS No.: 

  118021-35-5
CS-8030
Carbendazim
 • Cat. No.: 

  CS-8030
 • CAS No.: 

  10605-21-7
CS-2561
Ciclopirox
 • Cat. No.: 

  CS-2561
 • CAS No.: 

  29342-05-0
CS-4385
Propoxur
 • Cat. No.: 

  CS-4385
 • CAS No.: 

  114-26-1
CS-4872
Exalamide
 • Cat. No.: 

  CS-4872
 • CAS No.: 

  53370-90-4
CS-4899
Chlorquinaldol
 • Cat. No.: 

  CS-4899
 • CAS No.: 

  72-80-0
CS-3321
Methasulfocarb
 • Cat. No.: 

  CS-3321
 • CAS No.: 

  66952-49-6
CS-6597
Stilbamidine
 • Cat. No.: 

  CS-6597
 • CAS No.: 

  122-06-5
CS-4767
Ciclopirox olamine
 • Cat. No.: 

  CS-4767
 • CAS No.: 

  41621-49-2
CS-4985
Cycloheximide
 • Cat. No.: 

  CS-4985
 • CAS No.: 

  66-81-9
CS-5799
4',7-Dimethoxyisoflavone
 • Cat. No.: 

  CS-5799
 • CAS No.: 

  1157-39-7
CS-8015
Myclobutanil
 • Cat. No.: 

  CS-8015
 • CAS No.: 

  88671-89-0
CS-4718
Triclosan
 • Cat. No.: 

  CS-4718
 • CAS No.: 

  3380-34-5