Classified by application

Screening Libraries

Building Blocks and Intermediates

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Impurities

Natural Products

Isotope Compounds

Others

DTT
 • Cat. No.: 

  CS-3035
 • CAS No.: 

  3483-12-3
Photo-lysine
 • Cat. No.: 

  CS-6530
 • CAS No.: 

  1863117-91-2
3-Indoleacetic acid
 • Cat. No.: 

  CS-6287
 • CAS No.: 

  87-51-4
Luminol
 • Cat. No.: 

  CS-3041
 • CAS No.: 

  521-31-3
1-Naphthaleneacetic acid
 • Cat. No.: 

  CS-6285
 • CAS No.: 

  86-87-3
Luminol (sodium salt)
 • Cat. No.: 

  CS-2957
 • CAS No.: 

  20666-12-0
Indole-3-butyric acid
 • Cat. No.: 

  CS-6288
 • CAS No.: 

  133-32-4
DAB
 • Cat. No.: 

  CS-3030
 • CAS No.: 

  7411-49-6
IPTG
 • Cat. No.: 

  CS-3040
 • CAS No.: 

  367-93-1
TMB
 • Cat. No.: 

  CS-3049
 • CAS No.: 

  54827-17-7
TMB (dihydrochloride)
 • Cat. No.: 

  CS-3050
 • CAS No.: 

  64285-73-0
Biotin Hydrazide
 • Cat. No.: 

  CS-6036
 • CAS No.: 

  66640-86-6
PNPP
 • Cat. No.: 

  CS-3047
 • CAS No.: 

  4264-83-9
DHBS
 • Cat. No.: 

  CS-3032
 • CAS No.: 

  54970-72-8
ALPS
 • Cat. No.: 

  CS-3018
 • CAS No.: 

  82611-85-6
BBD
 • Cat. No.: 

  CS-3020
 • CAS No.: 

  18378-20-6
Fluorescamine
 • Cat. No.: 

  CS-3522
 • CAS No.: 

  38183-12-9
TOPS
 • Cat. No.: 

  CS-3055
 • CAS No.: 

  40567-80-4
D-Luciferin
 • Cat. No.: 

  CS-4970
 • CAS No.: 

  2591-17-5
ADPS
 • Cat. No.: 

  CS-3017
 • CAS No.: 

  82611-88-9