Classified by application

Screening Libraries

Building Blocks and Intermediates

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Impurities

Natural Products

Isotope Compounds

Others

CS-2425
Captopril
 • Cat. No.: 

  CS-2425
 • CAS No.: 

  62571-86-2
CS-5260
Enalaprilat D5
 • Cat. No.: 

  CS-5260
 • CAS No.: 

  349554-00-3
CS-1903
Perindopril
 • Cat. No.: 

  CS-1903
 • CAS No.: 

  82834-16-0
CS-2918
Enalapril
 • Cat. No.: 

  CS-2918
 • CAS No.: 

  75847-73-3
CS-2199
Enalaprilat (dihydrate)
 • Cat. No.: 

  CS-2199
 • CAS No.: 

  84680-54-6
CS-6486
Leucylarginylproline
 • Cat. No.: 

  CS-6486
 • CAS No.: 

  133943-59-6
CS-4048
Enalaprilat D5 (Sodium Salt)
 • Cat. No.: 

  CS-4048
 • CAS No.: 

  1356922-29-6
CS-2443
Lisinopril
 • Cat. No.: 

  CS-2443
 • CAS No.: 

  76547-98-3
CS-6369
Omapatrilat
 • Cat. No.: 

  CS-6369
 • CAS No.: 

  167305-00-2
CS-2270
Ramipril
 • Cat. No.: 

  CS-2270
 • CAS No.: 

  87333-19-5
CS-2447
Cilazapril
 • Cat. No.: 

  CS-2447
 • CAS No.: 

  88768-40-5
CS-1795
Benazepril
 • Cat. No.: 

  CS-1795
 • CAS No.: 

  86541-75-5
CS-2809
Trandolapril
 • Cat. No.: 

  CS-2809
 • CAS No.: 

  87679-37-6
CS-2448
Cilazapril (monohydrate)
 • Cat. No.: 

  CS-2448
 • CAS No.: 

  92077-78-6
CS-2444
Lisinopril (dihydrate)
 • Cat. No.: 

  CS-2444
 • CAS No.: 

  83915-83-7
CS-1904
Perindopril (erbumine)
 • Cat. No.: 

  CS-1904
 • CAS No.: 

  107133-36-8
CS-5010
Imidapril (hydrochloride)
 • Cat. No.: 

  CS-5010
 • CAS No.: 

  89396-94-1
CS-2886
Zofenopril (calcium)
 • Cat. No.: 

  CS-2886
 • CAS No.: 

  81938-43-4
CS-1796
Benazepril (hydrochloride)
 • Cat. No.: 

  CS-1796
 • CAS No.: 

  86541-74-4
CS-2591
Quinapril (hydrochloride)
 • Cat. No.: 

  CS-2591
 • CAS No.: 

  82586-55-8