Classified by application

Screening Libraries

Building Blocks and Intermediates

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Natural Products

Isotope Compounds

Peptides

CS-0020277
Pancreatin
 • Cat. No.: 

  CS-0020277
 • CAS No.: 

  8049-47-6
CS-0040442
Solutol HS-15
 • Cat. No.: 

  CS-0040442
 • CAS No.: 

  61909-81-7
CS-0040435
COTTONSEED OIL
 • Cat. No.: 

  CS-0040435
 • CAS No.: 

  8001-29-4
CS-7814
Proteinase
 • Cat. No.: 

  CS-7814
 • CAS No.: 

  9001-92-7
CS-0043420
Recombinant Murine Epidermal Growth Factor
 • Cat. No.: 

  CS-0043420
 • CAS No.: 

CS-0031941
Recombinant Human Stem Cell Factor
 • Cat. No.: 

  CS-0031941
 • CAS No.: 

CS-0042438
Recombinant Murine Interleukin-3
 • Cat. No.: 

  CS-0042438
 • CAS No.: 

CS-0043357
Chitosan oligosaccharide COS
 • Cat. No.: 

  CS-0043357
 • CAS No.: 

  148411-57-8
CS-0034183
PLGA
 • Cat. No.: 

  CS-0034183
 • CAS No.: 

  34346-01-5
CS-0040441
Gelucire 14/44
 • Cat. No.: 

  CS-0040441
 • CAS No.: 

  121548-04-7
CS-8207
Calf thymus DNA
 • Cat. No.: 

  CS-8207
 • CAS No.: 

  91080-16-9
CS-0042440
Recombinant Murine Stem Cell Factor
 • Cat. No.: 

  CS-0042440
 • CAS No.: 

CS-0012208
Thymus factor X
 • Cat. No.: 

  CS-0012208
 • CAS No.: 

  78310-77-7
CS-0044799
Secretin, porcine
 • Cat. No.: 

  CS-0044799
 • CAS No.: 

  17034-34-3
CS-0042439
Recombinant Murine Interleukin-6
 • Cat. No.: 

  CS-0042439
 • CAS No.: 

CS-7670
Hydroxyethyl cellulose
 • Cat. No.: 

  CS-7670
 • CAS No.: 

  9004-62-0
CS-0042406
Acetaldehyde-d4
 • Cat. No.: 

  CS-0042406
 • CAS No.: 

  1632-89-9
CS-0040219
Azoxymethane
 • Cat. No.: 

  CS-0040219
 • CAS No.: 

  25843-45-2
CS-6985
Hypotaurine
 • Cat. No.: 

  CS-6985
 • CAS No.: 

  300-84-5