Classified by application

Building Blocks and Intermediates

Thin Layer Chromatography

Screening Libraries

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Natural Products

Isotope Compounds

Peptides

CS-0008920
Liquiritin
 • Cat. No.: 

  CS-0008920
 • CAS No.: 

  551-15-5
CS-0032240
Quercetagitrin
 • Cat. No.: 

  CS-0032240
 • CAS No.: 

  548-75-4
CS-6924
Phosphoramidon Disodium
 • Cat. No.: 

  CS-6924
 • CAS No.: 

  164204-38-0
CS-0025639
Smilagenin
 • Cat. No.: 

  CS-0025639
 • CAS No.: 

  126-18-1
CS-6851
Miquelianin
 • Cat. No.: 

  CS-6851
 • CAS No.: 

  22688-79-5
CS-0016909
Atractyloside potassium salt
 • Cat. No.: 

  CS-0016909
 • CAS No.: 

  102130-43-8
CS-8113
Fructose
 • Cat. No.: 

  CS-8113
 • CAS No.: 

  7660-25-5
CS-1353
Acyclovir
 • Cat. No.: 

  CS-1353
 • CAS No.: 

  59277-89-3
CS-0010105
2'-Deoxycytidine
 • Cat. No.: 

  CS-0010105
 • CAS No.: 

  951-77-9
CS-7811
Tetrahydrobiopterin
 • Cat. No.: 

  CS-7811
 • CAS No.: 

  17528-72-2
CS-W020795
D-(+)-Neopterin
 • Cat. No.: 

  CS-W020795
 • CAS No.: 

  2009-64-5
CS-2176
Adenosine
 • Cat. No.: 

  CS-2176
 • CAS No.: 

  58-61-7
CS-6158
Puerarin
 • Cat. No.: 

  CS-6158
 • CAS No.: 

  3681-99-0
CS-5712
Cynaroside
 • Cat. No.: 

  CS-5712
 • CAS No.: 

  5373-11-5
CS-0008982
Hyperoside
 • Cat. No.: 

  CS-0008982
 • CAS No.: 

  482-36-0
CS-0008940
Picroside II
 • Cat. No.: 

  CS-0008940
 • CAS No.: 

  39012-20-9
CS-4679
Mulberroside A
 • Cat. No.: 

  CS-4679
 • CAS No.: 

  102841-42-9
CS-0017044
Nystose
 • Cat. No.: 

  CS-0017044
 • CAS No.: 

  13133-07-8
CS-2586
Streptomycin sulfate
 • Cat. No.: 

  CS-2586
 • CAS No.: 

  3810-74-0
CS-7695
Glycyrrhizic acid
 • Cat. No.: 

  CS-7695
 • CAS No.: 

  1405-86-3