Classified by application

Building Blocks and Intermediates

Thin Layer Chromatography

Screening Libraries

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Natural Products

Isotope Compounds

Peptides

CS-7895
Secoisolariciresinol diglucoside
 • Cat. No.: 

  CS-7895
 • CAS No.: 

  257930-74-8
CS-2468
Droxidopa
 • Cat. No.: 

  CS-2468
 • CAS No.: 

  23651-95-8
CS-5678
Danshensu sodium salt
 • Cat. No.: 

  CS-5678
 • CAS No.: 

  67920-52-9
CS-7901
S-(+)-Marmesin
 • Cat. No.: 

  CS-7901
 • CAS No.: 

  13849-08-6
CS-4946
Bergenin
 • Cat. No.: 

  CS-4946
 • CAS No.: 

  477-90-7
CS-1184
Picropodophyllin
 • Cat. No.: 

  CS-1184
 • CAS No.: 

  477-47-4
CS-3768
Isochlorogenic acid A
 • Cat. No.: 

  CS-3768
 • CAS No.: 

  2450-53-5
CS-3756
Psoralen
 • Cat. No.: 

  CS-3756
 • CAS No.: 

  66-97-7
CS-5791
Scopoletin
 • Cat. No.: 

  CS-5791
 • CAS No.: 

  92-61-5
CS-8023
Xanthotoxol
 • Cat. No.: 

  CS-8023
 • CAS No.: 

  2009-24-7
CS-5275
Ferulic acid sodium
 • Cat. No.: 

  CS-5275
 • CAS No.: 

  24276-84-4
CS-2234
Bergapten
 • Cat. No.: 

  CS-2234
 • CAS No.: 

  484-20-8
CS-0090595
Moracin M
 • Cat. No.: 

  CS-0090595
 • CAS No.: 

  56317-21-6
CS-2125
Osthole
 • Cat. No.: 

  CS-2125
 • CAS No.: 

  484-12-8
CS-5021
Magnolol
 • Cat. No.: 

  CS-5021
 • CAS No.: 

  528-43-8
CS-1696
Honokiol
 • Cat. No.: 

  CS-1696
 • CAS No.: 

  35354-74-6
CS-0008774
Caffeic acid phenethyl ester
 • Cat. No.: 

  CS-0008774
 • CAS No.: 

  104594-70-9
CS-0009602
Dehydrodiisoeugenol
 • Cat. No.: 

  CS-0009602
 • CAS No.: 

  2680-81-1
CS-2797
Arctigenin
 • Cat. No.: 

  CS-2797
 • CAS No.: 

  7770-78-7
CS-4262
Cichoric Acid
 • Cat. No.: 

  CS-4262
 • CAS No.: 

  6537-80-0