Classified by application

Screening Libraries

Building Blocks and Intermediates

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Natural Products

Isotope Compounds

Peptides

CS-4717
L-Cycloserine
 • Cat. No.: 

  CS-4717
 • CAS No.: 

  339-72-0
CS-8158
Aminooxyacetic acid hemihydrochloride
 • Cat. No.: 

  CS-8158
 • CAS No.: 

  2921-14-4
CS-6314
L-DABA
 • Cat. No.: 

  CS-6314
 • CAS No.: 

  1758-80-1
CS-D1179
p-Hydroxybenzaldehyde
 • Cat. No.: 

  CS-D1179
 • CAS No.: 

  123-08-0
CS-0791
Vigabatrin
 • Cat. No.: 

  CS-0791
 • CAS No.: 

  68506-86-5
CS-4890
Pentylenetetrazol
 • Cat. No.: 

  CS-4890
 • CAS No.: 

  54-95-5
CS-6350
4-Acetamidobutanoic acid
 • Cat. No.: 

  CS-6350
 • CAS No.: 

  3025-96-5
CS-7880
MRX-1024
 • Cat. No.: 

  CS-7880
 • CAS No.: 

  348-67-4
CS-7797
(-)-Borneol
 • Cat. No.: 

  CS-7797
 • CAS No.: 

  464-45-9
CS-7758
(+)-Borneol
 • Cat. No.: 

  CS-7758
 • CAS No.: 

  464-43-7
CS-7912
DL-Borneol
 • Cat. No.: 

  CS-7912
 • CAS No.: 

  507-70-0
CS-4896
Bemegride
 • Cat. No.: 

  CS-4896
 • CAS No.: 

  64-65-3
CS-8012
Oxiracetam
 • Cat. No.: 

  CS-8012
 • CAS No.: 

  62613-82-5
CS-0020452
Guvacine hydrochloride
 • Cat. No.: 

  CS-0020452
 • CAS No.: 

  6027-91-4
CS-6967
Isoguvacine hydrochloride
 • Cat. No.: 

  CS-6967
 • CAS No.: 

  68547-97-7
CS-2750
Vigabatrin Hydrochloride
 • Cat. No.: 

  CS-2750
 • CAS No.: 

  1391054-02-6
CS-0715
Acamprosate calcium
 • Cat. No.: 

  CS-0715
 • CAS No.: 

  77337-73-6
CS-5520
alpha-Asarone
 • Cat. No.: 

  CS-5520
 • CAS No.: 

  2883-98-9
CS-2990
Baclofen
 • Cat. No.: 

  CS-2990
 • CAS No.: 

  1134-47-0
CS-0889
(R)-Baclofen
 • Cat. No.: 

  CS-0889
 • CAS No.: 

  69308-37-8