Classified by application

Screening Libraries

Building Blocks and Intermediates

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Natural Products

Isotope Compounds

Peptides

CS-4630
Ethamsylate
 • Cat. No.: 

  CS-4630
 • CAS No.: 

  2624-44-4
CS-7232
U66858
 • Cat. No.: 

  CS-7232
 • CAS No.: 

  99107-52-5
CS-6748
Aligeron
 • Cat. No.: 

  CS-6748
 • CAS No.: 

  70713-45-0
CS-1549
AH 6809
 • Cat. No.: 

  CS-1549
 • CAS No.: 

  33458-93-4
CS-6799
AZ-1355
 • Cat. No.: 

  CS-6799
 • CAS No.: 

  75451-07-9
CS-0018449
MK-447
 • Cat. No.: 

  CS-0018449
 • CAS No.: 

  58456-91-0
CS-3742
1-O-Acetylbritannilactone
 • Cat. No.: 

  CS-3742
 • CAS No.: 

  33627-41-7
CS-7389
KF 13218
 • Cat. No.: 

  CS-7389
 • CAS No.: 

  127654-03-9
CS-0018439
2-(E-2-decenoylamino)ethyl 2-(cyclohexylethyl) sulfide
 • Cat. No.: 

  CS-0018439
 • CAS No.: 

  137089-36-2
CS-1285
OC000459
 • Cat. No.: 

  CS-1285
 • CAS No.: 

  851723-84-7
CS-6932
Prostaglandin E2
 • Cat. No.: 

  CS-6932
 • CAS No.: 

  363-24-6
CS-2970
Seratrodast
 • Cat. No.: 

  CS-2970
 • CAS No.: 

  112665-43-7
CS-4232
Dinoprost
 • Cat. No.: 

  CS-4232
 • CAS No.: 

  551-11-1
CS-1905
Prostaglandin E1
 • Cat. No.: 

  CS-1905
 • CAS No.: 

  745-65-3
CS-0018435
CGS 15435
 • Cat. No.: 

  CS-0018435
 • CAS No.: 

  95853-92-2
CS-6647
Etersalate
 • Cat. No.: 

  CS-6647
 • CAS No.: 

  62992-61-4
CS-5586
Iloprost
 • Cat. No.: 

  CS-5586
 • CAS No.: 

  78919-13-8
CS-6941
BW 245C
 • Cat. No.: 

  CS-6941
 • CAS No.: 

  72814-32-5
CS-2416
Rebamipide
 • Cat. No.: 

  CS-2416
 • CAS No.: 

  90098-04-7
CS-2828
Misoprostol
 • Cat. No.: 

  CS-2828
 • CAS No.: 

  59122-46-2