Classified by application

Screening Libraries

Building Blocks and Intermediates

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Natural Products

Isotope Compounds

Peptides

CS-7636
Lysozyme
 • Cat. No.: 

  CS-7636
 • CAS No.: 

  9001-63-2
CS-7813
Pentosan Polysulfate
 • Cat. No.: 

  CS-7813
 • CAS No.: 

  9062-57-1
CS-7671
Lysozyme from chicken egg white
 • Cat. No.: 

  CS-7671
 • CAS No.: 

  12650-88-3
CS-7764
Benzalkonium chloride
 • Cat. No.: 

  CS-7764
 • CAS No.: 

  8001-54-5
CS-7815
Povidone iodine
 • Cat. No.: 

  CS-7815
 • CAS No.: 

  25655-41-8
CS-7744
Polyvinylpyrrolidone
 • Cat. No.: 

  CS-7744
 • CAS No.: 

  9003-39-8
CS-6228
Chitosan
 • Cat. No.: 

  CS-6228
 • CAS No.: 

  9012-76-4
CS-5779
Tunicamycin
 • Cat. No.: 

  CS-5779
 • CAS No.: 

  11089-65-9
CS-6360
Gentamicin sulfate
 • Cat. No.: 

  CS-6360
 • CAS No.: 

  1405-41-0
CS-5483
Potassium clavulanate cellulose
 • Cat. No.: 

  CS-5483
 • CAS No.: 

CS-4881
Acetohydroxamic acid
 • Cat. No.: 

  CS-4881
 • CAS No.: 

  546-88-3
CS-4488
Cyanoacetohydrazide
 • Cat. No.: 

  CS-4488
 • CAS No.: 

  140-87-4
CS-2395
D-Cycloserine
 • Cat. No.: 

  CS-2395
 • CAS No.: 

  68-41-7
CS-D1102
Azomycin
 • Cat. No.: 

  CS-D1102
 • CAS No.: 

  527-73-1
CS-7510
Moniliformin sodium salt
 • Cat. No.: 

  CS-7510
 • CAS No.: 

  71376-34-6
CS-6296
3-(Methylthio)propionic acid
 • Cat. No.: 

  CS-6296
 • CAS No.: 

  646-01-5
CS-2260
Pyrazinamide
 • Cat. No.: 

  CS-2260
 • CAS No.: 

  98-96-4
CS-7792
β-Chloro-L-alanine
 • Cat. No.: 

  CS-7792
 • CAS No.: 

  2731-73-9
CS-D1116
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde
 • Cat. No.: 

  CS-D1116
 • CAS No.: 

  67-47-0
CS-W019928
Pyrogallol
 • Cat. No.: 

  CS-W019928
 • CAS No.: 

  87-66-1